News

News

Day: June 22, 2021

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลดลงช่วงโควิด กระทบชาติชั้นนำด้านการศึกษาจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลดลงช่วงโควิด กระทบชาติชั้นนำด้านการศึกษา


ชาติชั้นนำด้านการศึกษาเจ็บหนัก นักศึกษาต่างชาติที่เป็นแหล่งหารายได้ หดหายจากมาตรการการปิดพรมแดนควบคุมโรคโควิด-19 การที่มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติลดลงครึ่งหนึ่ง ทำให้สูญรายได้ในการสนับสนุนงานวิจัย นำไปสู่การยกเลิกงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเพื่อประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้ยังกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พึ่งพารายได้จากนักศึกษาต่างชาติ ...

Courtney Stodden จะ ‘พิจารณา’ เข้าร่วม Chrissy Teigen ในการสัมภาษณ์แบบ Meghan Markle กับ Oprah WinfreyCourtney Stodden จะ ‘พิจารณา’ เข้าร่วม Chrissy Teigen ในการสัมภาษณ์แบบ Meghan Markle กับ Oprah Winfrey


Courtney Stodden กำลังแบ่งปันความคิดของเธอเกี่ยวกับการสัมภาษณ์แบบนั่งลงที่อาจได้รับรายงานกับ Chrissy Teigen และ Oprah Winfrey ในการสัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้กับ TMZ สต็อดเดนไม่เพียงแต่กล่าวว่าจะทำให้มีการสนทนาที่ “น่าสนใจ” แต่ดาวแห่งความเป็นจริงยอมรับว่าพวกเขาจะเข้าร่วมด้วยหากจะช่วยเหลือผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง ในอดีตที่ผ่านมา. ...

TopBack to Top