News

News

Day: September 14, 2021

ทิวทัศน์ของภูเขาอันตระการตาด้วยดอกไม้ป่าทิวทัศน์ของภูเขาอันตระการตาด้วยดอกไม้ป่า


พื้นที่ห่างไกลของ Khevsureti และตูเชติ ในเทือกเขาคอเคซัสเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านยุคกลางอันตระการตาที่มีชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวป่าเถื่อน ถนนที่ขึ้นไปที่นี่ทำให้อะดรีนาลีนพุ่งพล่านในตัวเอง ป้อมปราการที่ถูกทำลายของมุตโซและการตั้งถิ่นฐานของ Shatili ใน Khevsureti ดูเหมือนสิ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงข้ามกับภูเขา ...

เบาหวานปัจจัยเสี่ยงหลักในการเจ็บป่วยจากโควิด-19 ขั้นรุนแรงเบาหวานปัจจัยเสี่ยงหลักในการเจ็บป่วยจากโควิด-19 ขั้นรุนแรง


ตลอดช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 แพทย์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ป่วยบางรายมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษที่จะป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อ coronavirus โรคเบาหวานประเภท 2 ซึ่งเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อประชากรสหรัฐมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักในการเจ็บป่วยจาก COVID-19 ที่รุนแรงและให้ความหวังสำหรับการบำบัดที่อาจเกิดขึ้น ...

สอนจินตคณิต : อาหารบำรุงสมองสำหรับเด็กสอนจินตคณิต : อาหารบำรุงสมองสำหรับเด็ก


สอนจินตคณิต : อาหารบำรุงสมองสำหรับเด็ก อาหารสำหรับเด็กที่กำลังอยู่ช่วงวัยในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสมอง นอกจากการที่ต้องฝึกฝนร่างกาย สมองให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งการเรียน การฝึกฝนด้านต่างๆ เช่น กีฬา จินตคณิต ศิลปะ ต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาสมองได้ หากต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพให้รอบด้าน ปัจจัยสำคัญ ก็คือ อาหารที่มีประโยชน์ ที่จะช่วยให้เป็นส่วนนึงในการกระตุ้นการเรียนรู้ และเป็นการบำรุงของร่างกายได้ ...

TopBack to Top