Tag: idolsmiledental

วิธีการประเมินฟัน ก่อนเข้ารับการ จัดฟันแบบใส Invisalignวิธีการประเมินฟัน ก่อนเข้ารับการ จัดฟันแบบใส Invisalign


วิธีการประเมินฟัน ก่อนเข้ารับการ จัดฟันแบบใส Invisalign การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่มีข้อดีมากมาย สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน จัดฟันแบบที่สามารถมองเห็นเครื่องมือการจัดฟันได้ยาก ถือว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มีเหล็กจัดฟันอยู่ภายในช่องปาก ...

จัดฟันเด็ก แบบถอดได้ (ในเด็ก) คืออะไร ?จัดฟันเด็ก แบบถอดได้ (ในเด็ก) คืออะไร ?


จัดฟันเด็ก แบบถอดได้ (ในเด็ก) คืออะไร ? การจัดฟันแบบถอดได้ในเด็ก (Orthodontic removable appliance) เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดที่ถอดเข้า-ออกได้ ในเด็กที่ยังมีฟันน้ำนม หรือฟันชุดผสมอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ 2 ประการ ได้แก่ ...

การจัดฟันเด็กดีอย่างไรการจัดฟันเด็กดีอย่างไร


การจัดฟันเด็กดีอย่างไร การจัดฟันในเด็กจะทำได้เมื่อมีฟันแท้ขึ้นบางส่วนในช่องปาก และมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน หรือตำแหน่งขากรรไกรที่ผิดปกติ ซึ่งการจัดฟันในเด็กจะต้องได้รับความร่วมมือจากเด็กและผู้ปกครองเป็นสำคัญ อีกทั้งยังต้องมีการดูแลช่องปากเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดฟันจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ...

จัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้สวยเป็นธรรมชาติ ด้วยการครอบฟันจัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้สวยเป็นธรรมชาติ ด้วยการครอบฟัน


จัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้สวยเป็นธรรมชาติ ด้วยการครอบฟัน หลายคนมีปัญหาสุขภาพฟัน ไม่ว่าจะปัญหาฟันแตกหัก ซึ่งทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจ เสียบุคลิกภาพ หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหาร ซึ่งการที่เรามีปัญหาฟันนั้น อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของช่องปากด้วย อาจจะทำให้เกิดความเสียหายบริเวณฟันข้างเคียงได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำครอบฟัน โดยการครอบฟันจะคลุมฟันซี่นั้นๆ ...

ผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใส ต้องระวังเรื่องใดบ้างผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใส ต้องระวังเรื่องใดบ้าง


ผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใส ต้องระวังเรื่องใดบ้าง การจัดฟันแบบใส เป็นการรักษาทักฆาตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการจัดฟันที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์อยู่ที่เครื่องมือการจัดฟันนั้นก็คือ เครื่องมือมีความใสและแทบจะไม่สามารถมองเห็นได้และยังมีนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...